Grade6_Nep_Chp11

Grade6_Nep_Chp11

Published on 21 May 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
LB
Luniva Bajracharya
Luniva's Personal Gallery
Transcript
00:00
वाक्य
00:00
अर्थ
00:00
फलदायी
00:00
फल दिने
00:00
यसपालि मुनाको व्यापार फलदायी रहेको छ ।
00:00
शब्द
00:03
लाभान्वित
00:03
लाभको सुविधा पाएको वा पाउने
00:03
जलविद्युत बनेपछि त्यहाँ नजिकका गाउँहरु निकै लाभान्वित भएका छन् ।
00:07
स्वीकृतिपत्र
00:07
मन्जुरीपत्र स्वीकृति दिएको कागज
00:07
हामीले मन्त्रालय जानु अगाडि स्वीकृतिपत्र लिनुपर्छ ।