Gruppe 8 høsten 2021

Gruppe 8 høsten 2021

Published on 2 November 2021

En oppsumering av risikoplan og SWOT-analyse

BA
Benedicte Alise Martinsen
Benedicte Alise's Personal Gallery
Transcript
00:00
Gruppe 8 2021
00:01
Risiko plan og SWOT-analyse, er det så viktig?
00:05
Hvordan kan en risiko plan være nyttig?
00:10
En risiko plan skal brukes som ett verktøy i en forretningsprosses. Den hjelper med å holde risikonivået lavt, når den brukes riktig.
00:22
En risiko plan
00:23
Steg 1
00:25
Få oversikt over potensielle uønskede situasjoner, og hva som kan gå galt.
00:27
Steg 2
00:28
Dette vil gi en innsikt i forebyggende tiltak, fot å begrense sjansen for en uønsked hendelse.
00:30
Steg 3
00:32
Kartlegge sannsynlighet og konsekventer av en uønsked  situasjon, og gi dem en verdi.
00:33
Steg 4
00:34
Legge en plan for skadebegrensende tiltak, om det verste skulle hende.
00:35
Steg 5
00:37
Den samlede verdien gir oss  risikoverdi, denne kan  fortelle oss litt om alvorlighetsgraden.
00:44
Hva er egentlig  en SWOT- analyse?
00:50
En SWOT-analyse deles inn i fire kategorier. Hvor man skal analysere hva ett team er gode og mindre gode på. Og hva slags muligheter har prosjektet man jobber med, og hva kan legge kjepper i hjulene for det?
01:03
En SWOT-analyse
01:04
Strengths
01:04
Her skal man fokusere på å finne styrkene i teamet. Det som gjør teamet bedre enn, andre? Hvilke fordeler finnes det for teamet?
01:04
S
01:06
Weaknesses
01:06
På dette punktet skal vi  finne hvilke svakheter har teamet?  Hva er de mindre  gode på, og hva kan være til ulempe?
01:06
W
01:08
O
01:08
Opportunities
01:08
Hvilke muligheter har prosjektet, som andre  kanskje ikke har?  Og hvordan kan vi  bruke disse fordelene i vår favør.
01:11
Threats
01:11
På hvilken måte kan  prosjektet misslykkes?  Hvilke trusler er i veien?  Hva er det eventuelle konkurrenter  kan bedre?
01:11
T
01:18
Hvordan bruke en SWOT- analyse
01:23
Grunnen for å gjennomføre en SWOT-analyse, er for å forbedre forretningsprossesen. Ved å kjenne til faktorne i SWOT- analysen kan vi tilpasse oss til vår fordel. Vi kan sørge for å bygge på det vi er sterkest på.
01:34
Risiko plan og  SWOT-analyse,  er svært  viktige verktøy.
01:39
Disse to verktøyene ser kanskje overfladiske ut for noen, med ved å gjennomføre dem og bruke dem riktig, er sjansen for ditt team å lykkes høyere. Dette kun ved å bevistgjøre seg med punkter og faktorer vi har sett på. Risikoplan og SWOT-analyse er gode verktøy i en forretningsprosess, når de brukes riktig.
01:54
01:55
Gruppe 8 Høsten 2021