Güzel Ahlak Ahlaki Davranışlar: Adalet

Güzel Ahlak Ahlaki Davranışlar: Adalet

Published on 15 January 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:04
GÜZEL AHLAK Ahlaki Davranışlar
00:06
Adalet
00:09
ADALETİN TANIMI
00:10
Adalet, her şeyin ve herkesin hakkını vermek, orta yolu tutmak ölçülü ve dengeli davranmaktır.
00:15
Müslüman adil olmalıdır.
00:16
Allah, bizlere iyliği emreder.
00:18
Müslüman, güvenilir kimsedir.  
00:22
Hz. Ömer dedi ki:
00:28
Hakkı gözetmek, adil olmak, her hak sahibine hakkını vermek demektir.
00:31
Peygamberimiz, hakkı gözetmek konusunda da bizler için en güzel örnektir.
00:33
Bir topluluğa, bir millete olan kininiz sizi adaleti gerçekleştirmekten alıkoymasın.
00:36
Teşekkürler