HAC İBADETİ

HAC İBADETİ

Published on 24 January 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Muhammed Şamil Üyümez
Muhammed Şamil's Personal Gallery
Transcript
00:00
HAC
00:02
HACCIN FARZLARI
00:05
HACCIN FARZLARI
00:05
İHRAMA GİRMEK
00:06
ARAFATA VAKFE ETMEK
00:06
KABE'Yİ TAVAF ETMEK
00:11
İHRAMA GİRMEK
00:11
Müslüman erkeklerin giymesi gereken örtü giyilir
00:13
Tırnaklar kesilir
00:15
Tıraş olunur
00:21
ARAFATA VAKFE ETMEK
00:22
belirli zaman diliminde belirli yerlerde bir süre durmak
00:23
arafat ve müzdelife olarak 2 ye ayrılır
00:25
arafat vakfesinde bir süre beklenilir
00:31
KABEYİ TAVAF ETMEK
00:32
Hacreül esvedin bulunduğu köşeden başlanacak.
00:33
kabenin etrafında 7 defa dönülecek.
00:35
Allah'ın emridir
00:41
HAC'CIN FARZLARINI ANLATTIK
00:43
.