Hand Writing [Copia]

Hand Writing [Copia]

Published on 7 November 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:02
Les categories gramaticals
00:04
BOUCHRA SALHI 4A
00:09
Què és?
00:12
És la manera com classifiquen els diferents tipus de paraules d'una llengua.
00:14
Tenim 9 categories gramaticals que es divideixen en 2 grups:
00:16
- variables
00:19
- invariables
00:23
7. Preposició
00:23
8. Conjunció
00:23
9. Interjecció
00:23
6. Adverbi
00:23
1. Nom o substantiu
00:23
2. Adjectiu
00:23
4. Determinant
00:23
3. Verb
00:23
5. Pronom
00:26
(no varien: abans, després, doncs...)
00:26
(varien: xic, xica, xics, xiques)
00:34
A tindre en compte:
00:38
Algunes paraules poden classificar-se en dos (o més) llocs diferents segons la funció que realitzen a l'oració:
00:40
-Alguna casa es teua. (determinant) -Alguna ha copiat a l'examen. (pronom)
00:41
!
00:45
PRACTICA! 
00:45
P
00:47
:)
00:48
El no de la mare és definitiu M’agrada el teu somriure Vaig a comprar el diari M’he deixat el berenar a casa
00:48
El blau del cel Té dos Picassos al museu El meu germà ha cremat el rostit El demà serà millor