Marc's Personal Gallery

Handelssysteem 1

Handelssysteem 1

Published on 4 January 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:01
Zou het niet mooi zijn als we "iets" hebben waardoor...
00:06
We nooit opmerkingen van de accountant krijgen over inkopen, betalen en dossiervorming?
00:08
Risico’s op fraude en oneigenlijk gebruik tot het absolute minimum zijn gereduceerd?
00:11
Interne controles geen fouten in onze administratie meer kunnen vinden?
00:17
We software gebruiken die voor iedereen is gericht op het werken volgens de bedoeling?
00:19
We altijd bestellen binnen afgesloten mantelcontracten?
00:22
De Wet Rechtmatigheidsverantwoording nooit tot bestuurlijk chagrijn leidt?
00:26
Onze administratie geïntegreerd is in plaats van: versnipperd onvolledig moeilijk toegankelijk?
00:28
We altijd de juiste aanbestedingsprocedure volgen?
00:31
We niet meer hoeven af te stemmen of corrigeren op betalingen?
00:36
Onze cultuur van om systemen heen werken verandert in juist met systemen willen werken?
00:38
Prestatieverklaringen altijd zichtbaar en aanwezig zijn?
00:40
We voor hetzelfde proces niet steeds moeten inloggen in andere systemen?
00:45
We al onze leveranciers per direct kunnen betalen?
00:48
We nooit meer inkoopvoordelen mislopen?
00:51
We dingen nog maar maximaal één keer doen?
00:58
En zou het dan niet nog mooier zijn als dat ook nog leidt tot …
01:03
Meer mogelijkheden van gebruik van financiële data?
01:05
Meer mogelijkheden om zonder dwang te komen tot gewenst gedrag?
01:07
Het sneller en beter realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen??
01:12
Minder administratief werk en dus meer tijd voor het realiseren van maatschappelijke meerwaarde?
01:15
Het leren van onze inkoopervaringen?
01:17
Nieuwe inzichten en nooit meer achter rekeningen van onze leveranciers aanbellen?
01:20
Minder afhankelijkheid van een krappe arbeidsmarkt?
01:25
En zou het niet bijna perfect zijn als dat “iets” nog aanvullende voordelen kan bieden zoals….
01:29
Het tokeniseren van alles wat we inkopen zodat we weten wie wat heeft waar het is wanneer het onderhouden moet worden en we ook nooit meer een pand verkopen maar nog wel jarenlang de nutsvoorzieningen ervan blijven betalen?
01:39
Het bieden van alle genoemde mogelijkheden aan onze Drechtstedelijke partners en alle betrokken ondernemers?
01:45
Het geven van een boost aan het innovatieve imago van onze organisatie en regio?
01:51
Een duurzaam eenvoudiger, flexibeler en slimmere inrichting van onze bedrijfsvoering doordat het voldoet aan de eisen van Common Ground?
01:56
Zou dat allemaal niet gaaf zijn?