Marc's Personal Gallery

Handelssysteem 2

Handelssysteem 2

Published on 4 January 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:02
UTOPIE?
00:08
Stiekem zijn we al best ver!
00:11
We hebben al technische ervaring opgedaan en geleerd vanuit eerdere pilots
00:15
Met hulp van alle betrokken afdelingen en de gemeente Papendrecht en HI Ambacht hebben we al een nieuw proces opgesteld wat dit allemaal mogelijk maakt.
00:23
We hebben op basis hiervan met onze informatiearchitecten ook reeds in kaart gebracht waaraan een nieuwe oplossing moet voldoen om te kunnen functioneren met onze huidige systemen.
00:31
We hebben zelfs al een stuk software in ontwikkeling bij een partner die snel en flexibel realiseert. Hiermee kunnen we de meest belangrijke elementen van het nieuwe proces gaan testen (gaan jullie zo meer van zien)
00:39
En tenslotte staan er al stagiairs te popelen om aan deze innovatieve oplossing en businesscase mee te werken.
00:45
Hoe van A naar B?
00:50
We willen van de vele huidige, complexe, ingewikkelde wirwar van systemen, die nodeloos extra werk met zich meebrengen...
00:56
Toewerken naar iets nieuws met als belangrijkste eigenschappen Rechtmatig Gebruiksvriendelijk Efficiënt Effectief
01:03
Waarmee we de verbeteringen van onze huidige systemen niet in de weg zitten maar TZT incorporeren: Routy Verplichtingen Duurzaam inkopen Contractmanagement Koppelingen en data uitbreiden Platform We Do
01:11
Daarom gaan we in 2023: een Pilot uitvoeren een Businesscase opstellen en een Marktverkenning doen
01:17
Dan volgt een duidelijke 
01:19
GO - NO GO beslissing
01:23
En bij een positief besluit kunnen we dan overgaan tot 
01:25
Aanbesteding Opschalen en Vervangen legacy systemen
01:31
Zodat dit...
01:37
...dat wordt
01:44
En geloof het of niet...
01:48
Het antwoord op de alle vragen bij "zou het niet.. mooi mooier haast perfect ...zijn?" IS...
01:55
JA!!!
01:56
VRAGEN?