Ingrés Mínim Vital

Ingrés Mínim Vital

Published on 16 May 2020

Vídeo economia Ingrés Mínim Vital

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
Q
00:00
u
00:00
è
00:01
é
00:01
s
00:01
l'
00:01
I
00:02
n
00:02
g
00:02
r
00:02
é
00:02
s
00:03
M
00:03
í
00:03
n
00:03
i
00:03
m
00:03
V
00:04
i
00:04
t
00:04
a
00:04
l
00:04
?
00:09
Definició
00:10
 És una ajuda que anirà destinada a aquelles llars amb baixos ingressos que s'han vist afectades pel COVID-19. Aquest ingrés serà complementari, doncs el seu objectiu és ampliar les ajudes que serveixin per a pal·liar els efectes de la pandèmia i el seu impacte econòmic.
00:23
- Qui podrà accedir-hi?
00:26
- De quants diners es parla?
00:29
- A partir de quan estarà disponible?
00:35
QUI PODRÀ ACCEDIR-HI?
00:35
Persones que no visquin acompanyades i amb unarenta inferior a 200€ al mes.
00:40
Aquelles que visquin amb altres persones, tinguin un ingrés menor als 200€ mensuals i acreditin una renda familiar mitja inferior als 450€.
00:49
Les persones que ja rebin les altres prestacions que el Govern va posar en marxa el 14 de març o altres ajudes que sumades arribin als 950€, l’equiparable al SMI (com l’atur), no podran cobrar l'Ingrés Mínim Vital.
01:03
PARLEM DE DINERS
01:04
Aquesta renda voltarà els 500€ al mes, i en el cas de les famílies amb dos adults sense ingressos i dos fills, la quantitat podria pujar fins els 950€.
01:09
Cada infant suposa un increment de 100€ en la renda i 150€ en cas de famílies monoparentals.
01:15
Per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, la quantitat mensual seria de 600€.
01:19
En cas que siguin els infants els que tinguin aquest perfil de discapacitat, la prestació mensual per infant seria de 120€ i 180€ en cas de famílies monoparentals. 
01:27
Quan estarà disponible?
01:29
El Govern espera aprovar l'Ingrés Mínim Vital (IMV) abans de que s'acabi el mes de maig i implementar-lo poques setmanes després de la seva aprovació al Congrés dels Ministres.
01:35
ARGUMENTS A FAVOR I EN CONTRA
01:37
Beneficiarà a més d'un milió de persones. 
01:38
Incentivarà la búsqueda defeina.
01:39
Reduirà la desigualtat social.
01:40
Es donarà més capacitat deconsum als ciutadansque el rebin.
01:40
Suposa un cost fiscal que s'hade financiar amb impostos.
01:41
Al pujar la demanda, poden pujar també els preus.
01:42
Per pagar-lo, és possible queel Govern s'endeuti.
01:56
I tu...Què en penses?