INOVASI

INOVASI

Published on 8 July 2022
Transcript
00:01
PSES19 : Tukad YOku
00:02
JULINA JANIS
00:02
INOVASI PROSES
00:07
Rasional Inovasi
00:09
Membezakan kata ganti nama diri 'yoku' dan 'oku' dalam Bahasa Kadazandusun
00:10
Mengetahui kedudukan kata ganti nama diri 'yoku' dan 'oku' di dalam ayat
00:11
Meningkatkan pengetahuan tentang struktur ayat dalam Bahasa Kadazandusun
00:16
Tukad YOku
00:18
KEUNIKAN IDEA
00:19
Selaras dengan Teori Beban Kognitif oleh John Sweller Menggunakan gabungan teks dan grafik Tiada inovasi seumpamanya sebelum ini bagi subjek Bahasa Kadazandusun
00:29
Tukad YOku
00:30
IMPAK INOVASI
00:31
100% murid Tahun 4 menunjukkan peningkatan markah 98% murid Tahun 4 menggunakan kata ganti nama diri pada kedudukan yang betul Semua murid menyatakan bahawa dapat membina ayat dengan lebih mudah
00:42
Tukad YOku
00:43
PERLUASAN INOVASI
00:44
1- Digunakan oleh guru Bahasa Kadazandusun di kelas lain
00:45
2- Dikongsi dengan rakan guru Bahasa Kadazandusun dari sekolah lain
00:45
3- Boleh diubahsuai untuk digunakan bagi kata ganti nama diri yang lain dan juga di mata pelajaran yang lain
00:54
SEKIAN TERIMA KASIH