intro i obstacles

intro i obstacles

Published on 11 June 2020

asdfa asd asdas sad asd

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
El marc teòric
00:19
Identificar els obstacles més rellevants
00:21
Identificar com es relacionen aquestsobstacles 
00:33
Influència dels estereotips de gènere
00:36
Participacióde la donaen AF i esportives
00:39
Manca de referents femenins
00:42
Formació del professorat
01:01
Quina és la prioritat?