IPOP Inicial

IPOP Inicial

Published on 19 January 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
Que és l'IPOP?
00:03
L'informe personal d'orientació professional és un document que té com objectiu conèixer interessos, capacitats de l'alumne i les opcions de futur que se li presenten per a guiar-lo en el seu projecte professional
00:16
Quins ítems és treballen?
00:17
1.-Coneixement de la familia professional i el CF. 2.-Sortides professionals i la realitat laboral del CF. 3.-Interessos i habilitats de l'alumnat. 4.-Habilitats i coneixements de recerca de feina.
00:26
Com s'organitza l'IPOP?
00:26
1ª Fase: Àmbits de coneixement dels CF. 2ª Fase: Àmbits d’interés. 3ª Fase: Mercat. 4ª Fase: Àmbit d’especialització. 5ª Fase: Promoció personal.
00:36
El desenvolupament de cada fase és fara mitjançant fitxes. N'hi hauràn de 2 tipus: -Explicatives->S'explica els objectius i funcionament de la fase. -Resolució->Tenen caràcter d'activitat i estàn orientades a l'alumnat. Aquestes serivràn per a acomplir els objectius de la fase i a l'alumnat a desenvolupar-se.
00:45
L'IPOP resulta no nomès en l'adquisició i desenvolupament d'habilitats i coneixements per part de l'alumnat, sinó també en un document-guía que estableixi els passos i estrategies per aconseguir els objectius que s'han proposat professionalment
00:45
Fitxa resum IPOP
00:58
Teniu tota la informació i materials necessaris de l'IPOP disponibles al moodle --PAT Formació Professional--