İslamda bilgi kaynakları

İslamda bilgi kaynakları

Published on 7 January 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:02
İSLAM DİNİNİN BİLGİ KAYNAKLARI
00:06
Kur'an en önemli kaynaktır.
00:06
Diğer önemli kaynağımız ise sünnettir.
00:07
Bunlar nass olarak değerlendirilir.
00:11
onun dışında başka kaynaklar da kullanırız
00:17
İcma, kıyas, sahabe kavli
00:19
İstihsan, maslahat, şer'u men kablena
00:20
Örf, sedd-i zerai, istishab
00:25
İYİ DERSLER