islamın şartları [Copy]

islamın şartları [Copy]

Published on 24 December 2021
Transcript
00:01
islamın Şartları Nelerdir?
00:05
İslamın Şartları
00:05
KELİME-İ ŞAHADET
00:06
NAMAZ KILMAK
00:06
ZEKAT VERMEK
00:08
ORUÇ TUTMAK
00:08
HACCA GİTMEK
00:11
Bakara Suresi'nin 177. ayetinde ise; "Allah’a, ahirete, meleklere, peygamberlere ve kitaplara inanmak, sahip olunan malı akrabaya, yetime, yoksula paylaştırmak, namazı doğru şekilde kılarak, zekat vermek iyiliktir. Kulluk yapmada hem samimi olanlar hem de dürüst olanlar bunları yapanlardır."
00:11
AYETLER
00:13
Nisa Suresi'nin 136. ayetinde ise; "Ey iman edenler! Allah’a, Allah’ın indirdiği kitaba imanda sebat edin! Kim ki Allah’ı, kitabı, meleklerini, ahireti ve peygamberlerini inkar eder duruma gelirse, kendisi sapıklığa sapmış, olur ve haktan uzaklaşır."
00:22
Hz. Peygamber efendimiz İslam'ın şartları ile ilgili şu sözleri söylemiştir: "İslam dini beş esas temel üzerine inşa edilmiştir. Bu esaslar; Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak ve Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna inanarak onlara şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmaktır."
00:23
İLGİLİ HADİS
00:33
HAZİRLAYAN VE SUNAN
00:35
MUHAMMED KÖYLÜ