Kareköklü İfadelerde Çarpma-Bölme-Toplama-Çıkarma

Kareköklü İfadelerde Çarpma-Bölme-Toplama-Çıkarma

Published on 11 July 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
KAREKÖKLÜ İFADELER
00:03
M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
00:06
Kareköklü sayılarla çarpma işlemi yapılırken varsa katsayılar çarpılarak sonuca katsayı olarak yazılır. Kök içindeki sayılar çarpılarak sonuçta kök içinde yazılır ve kök dışına çıkarma işlemi yapılır. x√a.y√b=xy.√ab
00:11
ÖRNEK: 4√3.2√2=?
00:16
ÇÖZÜM: Katsayıları kendi arasında kök içindeki sayıları kendi arasında çarparız.
00:21
4√3.2√2=4.2√3.2=8√6
00:27
ÖRNEK: -3√7.5√14=?
00:32
ÇÖZÜM: Katsayıları kendi arasında kök içindeki sayıları kendi arasında çarparız. Kök içinden kök dışına çıkarma işlemi yapılabiliyorsa yaparız.
00:37
-3√7.5√14 = -3.5√7.14 = -15√98 = -15.√49.2 = -15.7√2 = -105√2
00:42
ÖRNEK: 4√6.√6=?
00:47
ÇÖZÜM: Başında katsayı yazmayan köklü ifadenin katsayısı 1’dir. Karekök içinin aynı olduğu durumlarda köklü sayı direk kök dışına çıkartılabilir.
00:52
4.1√6.6 = 4√36 = 4.6 = 24
00:57
Kareköklü sayılarla bölme işlemi yapılırken varsa katsayılar bölünerek bölüme katsayı olarak yazılır. Sonra kök içindeki sayıların aynı kök içinde yazılır ve bölme işlemi yapılır.
01:23
Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yaparken, kök içleri aynı olan terimler kendi aralarında toplanır veya çıkarılır. Katsayılar arasında işlem yapılır ve bulunan sonuç ortak köke katsayı olarak yazılır.