Kennisclip Blended Leren

Kennisclip Blended Leren

Published on 13 October 2020

blended leren, hoger onderwijs, onderwijstechnologie

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
HV
Hogeschool VIVES
VIVES's Personal Gallery
Transcript
00:01
BLENDED LEREN
00:12
On-campus leeractiviteiten
00:13
Off-campus leeractiviteiten
00:16
On-campus? Off-campus?
00:21
LEERDOELEN
00:24
Onderwijstechnologie
00:32
Talrijke voordelen!
00:35
On-campus
00:35
Off-campus
00:36
Kennisverwerving
00:40
Studenten activeren
00:49
Samenwerkend leren
00:55
Differentiatie
00:56
DOCENT
00:56
werkt heel zelfstandig
00:56
00:58
nood aan veel begeleiding
00:58
00:58
moeilijke thuissituatie
00:58
00:60
werkstudent
00:60
01:01
werkervaring
01:02
hoge voorkennis
01:03
01:03
lage motivatie
01:18
Interdisciplinair samenwerken
01:20
Zelfsturend leren
01:22
Ondernemerszin
01:23
Internationalisering
01:25
IT-skills
01:26
...
01:29
Concreet voorbeeld
01:32
Ontwerp- en productietechnologie
01:33
Invullen van een publieke ruimte
01:36
Per groep online brainstormsessie
01:36
Off-campus
01:42
Onderzoek-/kennisverwerving-discussie
01:42
Off-campus
01:44
Discussie- toepassen kennis: uitwerking schets
01:44
Off-campus
01:53
On-campus
01:54
Feedbackmoment met docent
02:04
Toepassen feedback- uitwerking ontwerp via online ontwerptool
02:04
Off-campus
02:21
Samenwerkend leren
02:23
Zelfsturend leren
02:25
Ontwikkeling van IT-skills
02:31
Differentiatie
02:33
SAMENGEVAT!
02:36
BLENDED LEREN
02:50
geen perfecte blend
02:53
LEERDOELEN!
03:00
ONDERWIJSTECHNOLOGIE
03:06
Vivesnet: blended leren [email protected]