Κειμενικοί δείκτες- 1. Λογοτεχνικό γένος & είδος

Κειμενικοί δείκτες- 1. Λογοτεχνικό γένος & είδος

Published on 20 July 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
EB
Transcript
00:00
ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
00:03
Κειμενικοί δείκτες
00:05
Ποιοι είναι ;
00:07
Λογοτεχνικό γένος & είδος
00:09
Τι είναι οι κειμενικοί δείκτες;
00:09
?
00:09
?
00:10
?
00:10
?
00:10
?
00:10
?
00:11
?
00:12
Κειμενικοί δείκτες
00:13
Είναι τα μορφικά στοιχεία (εξωτερικό περίβλημα, σκελετός)
00:17
Μας ενδιαφέρουν μόνο όσα αναδεικνύουν άμεσα το θέμα.
00:21
Ποιοι είναι;
00:23
1. Λογοτεχνικό γένος & λογοτεχνικό είδος
00:25
2. Γλωσσικές επιλογές
00:27
3. Εκφραστικά μέσα
00:29
4. Το ύφος
00:30
5. Αφηγηματικοί τρόποι
00:31
6. Αφηγηματικές τεχνικές
00:33
7. Δομή / πλοκή
00:35
8. Χαρακτήρες
00:36
9. Ο τίτλος
00:38
10. Τα σύμβολα
00:38
11. Τεχνικές γραφής
00:40
1. Λογοτεχνικό γένος και λογοτεχνικό είδος
00:44
Γένος= βασικές λογοτεχνικές μορφές: ποίηση- πεζογραφία- θέατρο
00:48
Είδος= οι υποδιαιρέσεις του γένους π.χ. είδη της ποίησης (επική, λυρική, δραματική ποίηση, συμβολιστική, υπερρεαλιστική ποίηση)
00:54
διακρίνονται
00:54
δομή
00:55
έκταση
00:57
σκοπός/ αποτέλεσμα
00:58
θέμα
00:59
ενδιάμεσες μορφές λογοτεχνίας - γραμματείας:
01:04
δοκίμιο
01:05
βιογραφία/ αυτοβιογραφία
01:07
απομνημονεύματα
01:09
Ποίηση
01:11
Λόγος περιεκτικός κι επιγραμματικός: ευσύνοπτη και μεστή διατύπωση σκέψεων
01:20
Εκφραστικά μέσα
01:22
Σχήματα λόγου: διευρύνουν και ξεκαθαρίζουν το νόημα των εννοιών.
01:27
Πεζογραφία
01:29
Περισσότερα περιθώρια για την παρουσίαση των καίριων προβληματισμών
01:33
Αξιοποίηση περισσότερων κειμενικών δεικτών
01:37
Οι ήρωες αναδεικνύουν τα βασικά θέματα και τις συνθήκες (π.χ. πόλεμος)
01:43
Θέατρο
01:45
Ήρωες και πλοκή
01:49
Αναδεικνύουν τα θέματα και τους προβληματισμούς
01:53
Διάλογοι, μονόλογοι
01:54
Ευαγγελία Μπίτζιου Φιλόλογος