Κειμενικοί δείκτες μορφής και περιεχομένου

Κειμενικοί δείκτες μορφής και περιεχομένου

Published on 6 July 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
EB
Transcript
00:01
Κειμενικοί δείκτες
00:03
Περιεχομένου
00:04
Μορφής
00:05
Κειμενικοί δείκτες περιεχομένου
00:06
Τίτλος
00:07
Πρόσωπα/ Χαρακτήρες
00:08
Συγκρούσεις
00:09
Συνειρμοί
00:10
Αξίες, ιδέες/ αντιλήψεις
00:11
Σκοποί
00:12
Στάσεις/ συμπεριφορές
00:14
Κοινωνικές & πολιτισμικές συνθήκες
00:15
Ανθρώπινες σχέσεις
00:16
Κοινωνικά προβλήματα
00:18
Συναισθηματικό κλίμα
00:19
Συγκείμενο
00:20
Διακειμενικότητα
00:23
Κειμενικοί δείκτες μορφής
00:25
γλωσσικές επιλογές
00:27
λογοτεχνικό γένος & λογοτεχνικό είδος
00:28
αφηγηματικοί τρόποι & τεχνικές
00:30
εκφραστικά μέσα
00:31
δομή
00:32
πλοκή
00:33
ύφος
00:34
λογοτεχνικό ρεύμα
00:35
εικονοποιΐα
00:38
Στιχουργική
00:39
Θεατρικά στοιχεία
00:40
Τεχνική γραφής
00:41
Στίξη, Μέτρο,  Ομοιοκαταληξία
00:43
Λέξεις/φράσεις που συνδέουν τα νοήματα, λεξιλόγιο (ιδιώματα, νεολογισμοί, ιδιόλεκτοι, ιδιοτυπίες
00:48
Ευαγγελία Μπίτζιου, Φιλόλογος