Kodėl reikia rūšiuoti atliekas?

Kodėl reikia rūšiuoti atliekas?

Published on 2 November 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
VS
Vesta Samoškaitė
Vesta's Personal Gallery
Transcript
00:00
Kodėl reikia rūšiuoti atliekas?
00:03
Rūšiavimas yra viena svarbiausių veiklų, kuria kiekvienas galime prisidėti prie aplinkos saugojimo ir taršos Lietuvoje mažinimo. Rūšiuojant atliekas, jos nepatenka į sąvartynus, o yra perdirbamos ar naudojamos energijai išgauti, todėl mažiau teršia mūsų aplinką. Tad kiekvieno mūsų indėlis – labai svarbus:
00:12
1. Medžiagos, iš kurių yra pagamintos pakuotės, perdirbimo metu naudojamos kaip žaliavos.Tad rūšiuodami taupome nuolat senkančius neatsinaujinančius išteklius.
00:18
2. Rūšiuojant ženkliai mažinamas kenksmingų dujų, išsiskiriančių atliekoms yrant sąvartynuose, išsiskyrimas bei oro, kuriuo kvėpuojame, užterštumas.
00:25
3. Rūšiuojant ir perdirbant atliekas, sutaupome daugybę energijos, kuri būtų naudojama naujų pakuočių gamybai.
00:32
VISI KARTU PRISIDĖKIME PRIE ŠVARESNĖS APLINKOS IR ŠVARESNIO RYTOJAUS!