Kružnica, krug i njihovi dijelovi

Kružnica, krug i njihovi dijelovi

Published on 20 May 2018

Animacija prikazuje kružnicu, krug, njihove dijelove i formule za računanje opsega i površine kruga i kružnog isječka.

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
RS
Renata Svedrec
's Personal Gallery