La inquisision [Copy]

La inquisision [Copy]

Published on 30 June 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:04
סיבות ותוצאות גירוש היהודים מספרד
00:06
דניאל צבר, סמי אבבו דיוויד זפרני ,ונטלי סתון
00:09
:אִינקוִיזִיצִיָה
00:10
האינקוויזיציה הספרדית הייתה מוסד ספרדי שנוסד בידי המלכים הקתולים בשנת 1492 עם ההצעה לאחד את ספרד מבחינה דתית. במהלך התקופה, הרבה יהודים מתו בגלל שהם לא רצו להתאסלם. האחרים, יצטרכו ללכת מספרד.
00:32
:סיבות
00:33
להילחם במעשים של היהודים נגד הדת הקתולית
00:33
לקחת את הכוח הכלכלי של היהודים
00:34
הספרדים רצו שכל האנשים במדינה יתאסלמו
00:49
תוצאות
00:52
הרבה יהודים רצו להתאסלם, אבל האחרים שלמדו תורה בשקט, מתו.
00:54
יהודים מתו בגלל העונשים של הספרדים.
00:54
32,000
00:55
יהודים יתאסלמו בכוח לדת הקתולית ו 100,000 יצטרכו ללכת מספרד
00:55
200,000
01:13
תודה