латалааа

латалааа

Published on 9 March 2023

олтв уало ужаоашоуао шоац жао шцуаоу

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:01
Уроки-змагання
00:09
Уроки-вікторини
00:25
Для цих уроків характерна така структура змісту й форми , що викликає у молодших школярів захоплення та інтерес до навчання і сприяє їх нормальному розвитку та вихованню.
00:30
Я використовую у своїй роботі розвиток міжпівкульної взаємодії: "ланцюжки", "вухо-ніс", письмо та малювання обома руками.
00:41
Використовуваю нейропсихологічну гімнастику: дихальні вправи, пальчикову гімнастику, вправи на позитивне сприйняття та самомасаж.
00:55
Приділяю увагу розвитку емоційного інтелекту.
01:07
Результатом моєї роботи є розвиток та формування мисленнєвої, комунікативної, інформаційної, полікультурної, соціальної, діяльнісної компетентностей учнів;
01:15
В результаті діти вміють спостерігати, аналізувати, використовувати одержану інформацію в різних стуаціях; Володіють елементарними прийомами запам'ятовування; Можуть вільно висловлювати свої думки, співпрацювати в групах, парах, самостійно виконувати свою роботу; Вміють аргументувати свою точку зору і знаходити альтернативні рішення проблеми.
01:27
Результати навчання учнів дозволяють оцінити ефективність  інтерактивного навчання. Застосування інтерактивних технологій дає учням розвиток особистісної рефлексії, становлення активної суб'єктної позиції у навчальній діяльності, розвиток навичок спілкування, прийняття моральності норм і правил спільної діяльності,  розвиток пізнавальної активності, поглиблюється мотивація; якісно змінюється рівень сприйняття учнями літературного читання: він набуває особистісного змісту, замість "вивчити", "запам'ятати" стає "обдумати", "застосувати"; якісно змінюєтьсярівень володіння головними мисленнєвими  операціями - узагальненням, абстрагуванням, аналізом і сінтезом.