Lecture Summary [Copy] [Copy] [Copy]

Lecture Summary [Copy] [Copy] [Copy]

Published on 8 May 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:01
פיקוח בגני ילדים למניעת התעללות בילדים
00:02
דביר פרחיה י4 תיכון הנדסאים
00:02
מאי 2021
00:07
חוק בכנסת לקביעת מנגנון בקרות ואמצעי אכיפה בגני ילדים
00:09
מוסרי - התעללות בחסר ישע
00:10
פיזי - פגיעה פיזית בפעוטות
00:11
כלכלי - עלות תכנית האכיפה
00:16
מוסרי
00:18
התעללות בחסר ישע
00:19
הילדים הקטנים בוכים ולא יכולים להתנגד או לספר על מה שעובר עליהם (הזנחה, טיפול אגרסיבי או צעקות). ההורים של אותם ילדים חשים זעם, אשם וחוסר אונים כשהם לומדים על מה שחוו ילדיהם בגן, במקום שאמור להיות בטוח עבורם. מנגנון בקרות ואמצעי אכיפה כמו התקנת מצלמות בגן, עריכת תשאול פסיכולוגי למועמד ומעקב שוטף אחר תפקוד עובדי הגנים, תקטין את הסיכון ואת שכיחות תופעת ההתעללות גני הילדים.
00:29
פיזי
00:30
נזק פיזי לפעוט
00:31
התעללות פיזית בילדים הקטנים עלולות לגרום לנזק פיזי רב ובלתי הפיך לילדים. בעת טלטול מאסיבי עלולים להיגרם נזקים מוחיים ושטפי דם פנימיים. יכול להיווצר מצב שהתינוק יפגע פיזית בראשו ובגילאים אלו זה קטלני כי התינוק יכול להיהפך לנכה לכל החיים או למות. התקנת מצלמות בגן עם גישה למרכז הבקרה בעיריות/מועצות מקומיות יביא לאיתור מיידי של התעללות פיזית בחסר ישע.
00:42
כלכלי
00:43
עלות כלכלית
00:44
המתנגדים יטענו כי מימון מנגנון הבקרה ואמצעי האכיפה ימומן על ידי ההורים ויגדיל את העול הכלכלי עליהם, הכבד גם כך. חשוב לומר כי ההגנה על שלום הילדים ובטיחותם ואין מחיר לשמירה על ביטחונם הנפשי והפיזי של הילדים.
00:45
כמו כן, חשוב לציין שהטיפול הכרוך בילדים שנפגעו, פיזי ונפשי, גם הוא יקר מאוד ונופל על ההורים הצעירים.
00:54
יש חשיבות עליונה למגר את תופעת ההתעללות בילדים קטנים וליישם מנגנון בקרות ואמצעי אכיפה כדי לשמור על בריאותם הפיזית והנפשית של הילדים הקטנים בגני הילדים, ועל עתיד החברה.