Lecture Summary [copy]

Lecture Summary [copy]

Published on 18 December 2020
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:01
İSLAM'I ÖĞRENİYORUM
00:02
Semine SARI
00:02
17.12.2020
00:06
Allah’a İman
00:07
Meleklere İman
00:07
İSLAM’IN İNANÇ ESASLARI
00:07
Kitaplara İman
00:08
Peygamberlere İman
00:09
Kaza ve Kadere İman
00:10
Ahirete İman
00:21
1
00:23
ALLAH'A İMAN
00:24
İslam dininde yer alan inanç esaslarının ilki Allah’a imandır. Allah’a iman etmek; Allah’ın varlığını, birliğini, onun eşi ve benzeri olmadığını kalpten kabul etmektir.
00:34
2
00:36
Meleklere İman
00:37
Melek, sözlükte “haber, elçi, güç ve iktidar” anlamına gelir. Melekler, Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklardır. Görünmeyen varlıklar olduğu için günlük hayatımızda gerçekle ilgisi olmayan birçok resim, hikaye veya bilgi ile karşılaşsak da bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Melekler hakkındaki en doğru ve güvenilir bilgileri Kur’an-ı Kerim'den ve Peygamberimizin hadislerinden öğrendiğimizi söyleyebiliriz.
00:47
3
00:48
Kitaplara İman
00:50
Allah tarih boyunca insanlara ilahi kitaplar göndermiştir. İlahi kitaplar Allah’ın emir, yasak ve öğütlerini içerir. Bu kitapların gönderiliş amacı insanları doğruluğa, mutluluğa ve huzura ulaştırmak için yol göstermektir. Allah’ın gönderdiği bütün ilahi kitaplara inanmak, İslam’ın inançları arasında yer alır. Yüce Allah’ın insanlara ilahi kitaplar göndermesi, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem ile başlamış, son peygamber Hz. Muhammed ile sona ermiştir. Bazı peygamberlere “suhuf” adı verilen ilahi metinler gönderilmiştir. Bunun dışında Allah (c.c.) dört büyük kitap göndermiştir.
01:04
4
01:05
Peygamberlere İman
01:08
Peygamber, Allah’ın buyruklarını insanlara ulaştırmak ve açıklamak için insanların arasından Allah tarafından seçilip görevlendirilen kişidir. Allah, tarih boyunca pek çok peygamber görevlendirmiştir. Hz. Âdem ilk peygamber, bütün insanlığa gönderilen Hz. Muhammed son peygamberdir. Peygamberlerin bazılarının adları Kur’an’da bildirilmiştir.
01:21
5
01:22
Kaza ve Kadere İman
01:25
Kader ve kazaya iman, İslam’ın inanç esasları arasında yer alır. Kader, Allah’ın varlıkları ölçülü, uyumlu, düzenli bir şekilde yaratması; ilmiyle olmuş ve olacak her şeyi bilmesi anlamına gelir. Allah’ın evrende gerçekleşecek olayları belli yasalar çerçevesinde takdir etmesi kaderdir. Takdir edilen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesi ise kaza olarak adlandırılır.
01:37
6
01:39
Ahirete İman
01:42
Ahiret, sözlükte “son, sonra olan, son gün” anlamlarına gelir. Ahiret hayatı, dünya hayatından sonra başlayıp ebedî olarak devam edecek olan hayattır. Ahiretin varlığına inanmak, İslam’ın inanç esaslarından biridir. Bu inanca göre bütün insanlar kıyametin kopuşundan sonra ahirette yeniden diriltilecektir. İnsanlar mahşer denilen yerde toplanacak, dünyada yaptıklarından sorguya çekilecektir. Allah’a ve onun bildirdiklerine inanmayanlar ile kötülük yapanlar cehennemde cezalandırılacak, inanıp yararlı işler yapanlar ise cennet ile ödüllendirileceklerdir.
01:54
İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM