Limang tungkulin at karapatan ng mga mamimili

Limang tungkulin at karapatan ng mga mamimili

Published on 13 October 2020

kyut ko

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:01
Limang tungkulin at karapatan ng mamimili
00:02
Rone Anthony A. balot
00:02
October 10, 2020
00:07
WE WILL BE COVERING 3 MAIN TOPICS
00:09
limang tungkulin.
00:10
Ipaglaban ang karapatan kung ito ay nalalabag.
00:11
Dapat siguradohin ang produkto bago bumili.
00:16
siguraduhin alam ang batas para di maloko.
00:18
Karapatan ng mamimili.
00:19
Karapatab naa magkaroon o matugunan ang mga pangunahing pangangailangan.
00:29
karapatan sa pagbili at pagkonsumo ng mga produkto
00:30
karapatan sa isang malusog na kalikasan a
00:31
Karapatan at tungkulin ng mga mamimili
00:42
mga iba pang tungkulin at karapatan ng mamimili
00:43
ikonsidera ang pagbili at pagkonsumo ng lokal na produkto makatulong sa pilipin
00:44
tignan at suriin ang preyo ng mga produkto kung wasto at naayon sa inalathalang presyo sa pamahalaan
00:45
karapatan makahuka o matumbasan ang produkto na binibili nang naayon sa presyong binabaran.
00:45
karapatang magkaroon ng kinatawan sa pamahalaan para sa mga usapin ng pagkonsumo at pagbili.
00:54
STAY TUNEDFOR NEXT WEEK'S TOPIC