Μαθαίνω τα επίθετα

Μαθαίνω τα επίθετα

Published on 31 December 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
Μαθαίνω τα επίθετα
00:04
Τα επίθετα είναι λέξεις που περιγράφουν τα ουσιαστικά
00:09
ο καλός άνθρωπος
00:13
η μπλε θάλασσα
00:16
το μικρό παιδί
00:19
Τα επίθετα έχουν 3 γένη 
00:22
αρσενικό ο  καλός
00:22
  θηλυκό η καλή
00:22
ουδέτερο            το καλό
00:31
Τα επίθετα έχουν 2 αριθμούς
00:35
τον ενικό και τον πληθυντικό
00:40
ενικός
00:40
ο κακός 
00:40
πληθυντικός
00:43
οι κακοί
00:47
η όμορφη
00:47
οι όμορφες
00:52
το πυκνό 
00:52
τα πυκνά
00:59
Τα επίθετα παίρνουν  την πτώση , το γένος και τον αριθμό του ουσιαστικού που συνοδεύουν.
01:07
γενική:του καλού μάγειρα
01:12
αιτιατική:την όμορφη κοπέλα
01:15
ονομαστική:το πυκνό σκοτάδι
01:19
Τα επίθετα έχουν αντίθετα
01:24
αντίθετο
01:24
ο κακός 
01:24
ο καλός 
01:27
αντίθετο
01:27
αντίθετο
01:30
η όμορφη   
01:30
η άσχημη
01:35
το κοντό
01:35
το ψηλό
01:38
Η κλίση των επιθέτων
01:42
ο καλός  του καλού τον καλό  -     καλέ
01:42
οι καλοί  των καλών  τους καλούς καλοί
01:42
ον. γεν. αιτ. κλητ.
01:42
αρσενικά
01:42
ενικός
01:42
πληθυντικός
01:47
θηλυκά
01:47
ον. γεν. αιτ. κλητ.
01:47
η καλή της καλής την καλή -      καλή
01:47
οι καλές των καλών τις καλές -      καλές
01:47
ενικός 
01:47
πληθυντικός
01:52
ουδέτερα
01:52
ον. γεν. αιτ. κλητ.
01:52
πληθυντικός
01:52
το καλό  του καλού το καλό -    καλό
01:52
τα καλά των καλών τα καλά - καλά
01:52
ενικός