Μαθαίνω τα ουσιαστικά

Μαθαίνω τα ουσιαστικά

Published on 28 December 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
Μαθαίνω τα ουσιαστικά
00:05
Τα ουσιαστικά είναι λέξεις που δηλώνουν
00:08
πρόσωπο όπως
00:08
ο Κώστας
00:13
ζώο όπως
00:13
η γάτα
00:16
φυτά , δέντρα όπως
00:16
η κερασιά
00:21
πράγματα όπως
00:21
το θρανίο
00:25
κατάσταση όπως
00:26
ο πόλεμος 
00:30
η χαρά
00:32
ενέργεια όπως
00:32
η άθληση 
00:35
το κάπνισμα
00:38
η πονηριά
00:38
ιδιότητα όπως
00:42
Τα ουσιαστικά χωρίζονται  σε 3 γένη
00:48
αρσενικά όπως
00:49
ο άντρας
00:52
θηλυκά όπως
00:52
η γυναίκα
00:56
ουδέτερα όπως
00:56
το παιδί
00:59
Χωρίζονται σε δύο αριθμούς
00:59
στον ενικό
00:59
στον πληθυντικό
01:03
και 
01:07
ενικός
01:07
πληθυντικός
01:11
ο άντρας
01:11
οι άντρες
01:17
η γυναίκα
01:17
οι γυναίκες
01:22
το παιδί 
01:22
τα παιδιά
01:29
πληθυντικός
01:29
ονομαστική ο άντρας γενική του άντρα αιτιατική τον άντρα κλητική - άντρα
01:29
ενικός
01:29
οι άντρες των αντρών τους άντρες - άντρες
01:29
αρσενικά
01:29
ον. γεν. αιτ. κλητ.
01:35
ονομαστική η γυναίκα γενική της γυναίκας αιτιατική τη γυναίκα κλητική - γυναίκα
01:35
οι     γυναίκες των  γυναικών τις    γυναίκες    -      γυναίκες
01:35
ενικός
01:36
πληθυντικός
01:36
ον γεν αιτ κλητ
01:36
θηλυκά
01:43
ονομαστική    το παιδί γενική             του παιδιού αιτιατική         το παιδί κλητική           -  παιδί
01:43
τα      παιδιά των   παιδιών τα      παιδιά   -        παιδιά
01:43
ενικός
01:43
ουδέτερα
01:43
ον γεν αιτ κλητ
01:43
πληθυντικός
01:48
Thanks for watching