Meharici Huruf

Meharici Huruf

Published on 27 January 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
MEHARİCİ HURUF
00:02
Harflerin Ağzımızdan Çıkışı
00:05
Genel Mahreç Bölgeleri
00:05
Cevf - Halk
00:06
Lisan - Şefeteyn
00:06
Hayşum
00:11
Cevf - Halk
00:11
Boğazın göğse bitişik olan yerinden dudaklara kadar olan boğaz ve ağız içindeki boşluğa denir.
00:13
Med harfleri buradan çıkar.
00:15
Vav, Ya ,Elif
00:21
Lisan - Şefeteyn
00:22
Dil bölgesinden 18 harf çıkmaktadır. a) Aksa'l Lisan 
00:23
b) Vesatu'l Lisan
00:25
c) Hafetü'l Lisan
00:31
Hayşüm
00:32
Geniz kovuğuna hayşum denir.
00:33
Sakin nun ve sakin mim harflerine mahsus bir özellik olup genizden gizli bir sestir.
00:35
Bu mahreçten gunne çıkar.
00:41
Hakiki Mahreç- Mukadder Mahreç ( Vav,Ya,Elif)
00:43
Bölgeler: Cevf (Vav,Ya,Elif) Halk (Ayn,Ğayn,Elif,He,Ha,Hı) Lisan (Cim,Şin,Ye-Kaf,Kef-Zı,Zel,Se(Peltek)-Ze,Sin,Sad-Te,Dal,Tı-Dat-Nun-Ra-Lam