MELEKLER...

MELEKLER...

Published on 18 December 2020
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:01
DÖRT BÜYÜK MELEK
00:01
MELEKLER VE
00:02
PINAR LALE
00:02
15.01.2023
00:09
Melek nedir ? Ne anlama gelir ? 
00:10
Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil..
00:11
Dört büyük melek ve Meleklerin özellikleri.
00:16
MELEK NEDİR ?
00:18
Melek; kelimesi sözlükte haberci, elçi, güç ve kuvvet anlamlarına gelir.
00:19
Allah tarafından yaratılmış, çeşitli şekillerde görülebilen, zor işlere gücü yeten, erkeklik ve dişilikleri olmayan ve Allah’a itâatten ayrılmayan latîf, gözle görülmeyen ruhâni, nurâni varlıklardır. Kur’an’da meleklere imanın farz olduğunu bildiren birçok ayet vardır. Bir âyette şöyle buyrulur: “Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, Peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyla sapıtmıştır.” (Nisâ, 136)
00:29
DÖRT BÜYÜK MELEK
00:30
CEBRAİL, AZRAİL, MİKAİL, İSRAFİL.
00:31
CEBRAİL Dört büyük melekten biridir. Vahyi getirmekle görevlidir. AZRAİL Azrail dört büyük melekten can almakla görevli olan melektir. MİKAİL Kâinattaki tabiat olaylarını ve yaratılanların rızıklarını idare etmekle görevlidir. İSRAFİL İsrafil, büyük meleklerdendir. Görevi Sûr’a üflemektir. İsrafil (a.s.), Sûr denilen alete iki kez üfleyecektir.
00:42
Meleklerin  Özellikleri 
00:43
Melekler ;
00:43
Yazıcı Melekler: Bunlara “kirâmen kâtibîn” denir. İnsanın sağında ve sollunda bulunan iki melektir. Sağdaki melek iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları yazmakla görevlidir. Münker ve Nekir: Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melektir. Koruyucu ve rahmet melekleri de bulunmaktadır.
00:44
Devamlı Allah’a ibadet ederler.
00:45
Allah’ın emir ve izni ile çeşitli şekil ve kılığa bürünebilirler.
00:45
Gözle görülmezler. Nurdan yaratılmış, nûrânî ve rûhânî varlıklardır.
00:49
Type hereYazıcı Melekler: Bunlara “kirâmen kâtibîn” denir. İnsanın sağında ve sollunda bulunan iki melektir. Sağdaki melek iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları yazmakla görevlidir.
00:54
TEŞEKKÜRLER..