moovly final ödevi

moovly final ödevi

Published on 11 July 2021

moovly veri analizi final ödevi

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
GE
Transcript
00:01
Veri Analizi
00:07
Kazanımlar
00:08
Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar. (M.7.4.1.1) Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar. (M.7.4.1.2)
00:13
Aşağıda verilenveriler bir okula ait 1 haftalık yemekhanedeki harcamalardır. Bu verilere ait çizgi grafiğini oluşturalım. Bu veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulalım.
00:25
Yemekhane Harcamaları
00:26
Öncelikle verilerimiz sırasıyla; 200,200,150, 100,250,400,175 'tir. Bu verilerimizde en çok tekrar eden değerimiz 200 olduğu için tepe değerdir. Ortanca değer küçükten büyüğe sıralama yapılacak olursa 200 'dür. Ortalamamız ise tüm verileri toplayıp veri sayısına bölmek ile bulunur. O da 1475/7 bulunur.
00:39
Günleri yatay eksene yerleştirip harcamaları ise dikey eksene yerleştirerek çizgi grafiğimizi oluşturalım.
01:01
Grafiğimizi Yorumlayalım
01:02
Grafiğimizde dikkatinizi çeken neler var? Grafiğe bakarak tepe değer hakkında yorum yapabilir misiniz? Grafiğe bakarak ortalama ve ortanca değer hakkında yorum yapabilir misiniz?
01:07
Yorumlayalım
01:07
Grafiğimiz tepe değerde sabit bir şekilde ilerlemiştir. Aslında grafikte en uzun sabit devam eden çizgiye ait değer bize tepe değeri verir. Grafiğimiz en yüksek değeri cumartesi en düşük değeri ise perşembe almıştır.
01:20
Yorumlayalım
01:21
Bu veri grubunda verilerin analizi için ortalama değeri kullanılması daha doğru sonuç verecektir. Çünkü veri grubumuzda aşırı uç değerler bulunma- maktadır.
01:37
Yorumlayalım
01:37
Bu veri grubumuzda ortanca değeri kullanmadık çünkü aşırı uç değerlerimiz yoktu fakat aşırı uç değerler içeren veri gruplarında (örneğin;0,1,2,3,4,100 şeklinde) ortalamayı kullanmamız sonucu yanıltacak- tır. Bu sebeple bu tarz aşırı uç değerleri içeren veri gruplarında ortanca değer kullanılmalıdır.