Moovly ödevi

Moovly ödevi

Published on 10 December 2020
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
Allah’ın Bazı Sıfatları
00:02
Görendir,İşitendir Ve Her Şeye Gücü Yetendir
00:05
Allah her şeyi görendir,işitendir ve her şeye gücü yetendir.
00:05
Görendir 
00:06
İşitendir
00:06
Gücü Yetendir
00:11
Görendir
00:11
EL-BASIT: Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten demektir.
00:13
Her şeyi gören olarak bilinir.
00:15
Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.” (İsra,30)
00:21
İşitendir
00:22
ism-i şerifi ‘her şeyi hakkıyla işiten’ anlamına gelir. 
00:23
İşiten, duyan, gizli olan her şeyi tamamiyle bilen Allahü Teâla “SEMİ’DİR”
00:25
Kelime manasıyla ‘Sem’ yani ‘işitmek’ kökünden türemiştir.
00:31
Gücü yetendir
00:32
Allahu Teala istediğini istediği zaman yapmaya gücü yetendir şeklinde El-Kâdir ismi.
00:33
Tüm alem mutlak kudrete ve iradeye sahip olan Allah tarafından yaratılmış durumdadır. 
00:35
Hiçbir şey O’nu aciz bırakamaz.
00:41
Allah her şeyi görendir, işitendir ve de duyandır hiç şüphesiz
00:43
Bunu gibi Allah’ın bir çok özel sıfatı da vardır.