Μουσικό αλφάβητο

Μουσικό αλφάβητο

Published on 1 April 2020

Μουσικά σύμβολα, Πεντάγραμμο, Κλειδιά, Νότες : ας γνωρίσουμε το μουσικό αλφάβητο!!!

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:04
Μουσικό αλφάβητο
00:06
Πεντάγραμμο, Κλειδιά, Νότες, Σύμβολα
00:09
Μαθαίνουμε εύκολα κι απλά το μουσικό αλφάβητο
00:10
Ας ξεκινήσουμε
00:15
Δίεση
00:16
Ύφεση
00:18
Αναίρεση
00:22
Μουσικό αλφάβητο
00:28
Πεντάγραμμο είναι 5 παράλληλες ευθείες γραμμές. Η απόσταση μεταξύ των γραμμών λέγεται διάστημα
00:31
Έχουμε 3 κλειδιά: του ΣΟΛ, του ΦΑ και του ΝΤΟ
00:33
Οι νότες είναι 7 : ΝΤΟ ΡΕ ΜΙ ΦΑ ΣΟΛ ΛΑ ΣΙ
00:36
Thank You