Možnosti hľadania a nájdenia partnerov do projektových konzorcií

Možnosti hľadania a nájdenia partnerov do projektových konzorcií

Published on 2 August 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:02
Hľadanie partnerov
00:06
Ako sa chcete zapojiť do projektu?
00:08
Riadenie projektu
00:11
Partner v konzorciu
00:19
Čo očakávate  od partnera?
00:25
Čo viete ponúknuť partnerovi?
00:33
Podmienky na realizácie projektu
00:34
Minimálne 3 partneri z 3 členských krajín
00:40
Väčšina projektov vyžaduje zahraničného partnera
00:45
Vytvorenie konzorcia
00:52
Konkrétne podmienky je však potrebné si pozrieť pri každej výzve
01:00
1.) Funding &Tenders Portal, časť Partner Search
01:00
Možnosti hľadania partnerov
01:05
Políčko na vyhľadávanie
01:40
S hľadaním partnerov Vám radi pomôžeme
01:41
1.) Šírením vášho profilu cez naše kontakty
01:46
2.) Na našom webe si pozrite časť Ponuka partnerstiev - https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-ponuka-partnerstiev/
01:51
3.) Prípadne aj iné databázy ako CORDIS, ENTERPRISE EUROPE NETWORK