Newton törvényei

Newton törvényei

Published on 17 September 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
BR
Transcript
00:02
Newton Négy Törvénye
00:04
Révész Balázs Filmje
00:11
1. Törvény:  A Tehetetlenség törvénye
00:14
Minden Test Nyugalomban van, vagy egyenes vonalú mozgást végez mindaddig, amíg egy másik test vagy mező, megváltoztatja a mozgás állapotát
00:26
2. Törvény: A dinamika alaptörvénye
00:31
Egy test gyorsulása egyenesen arányos a rá ható erővel, és fordítottan arányos a test tömegével.
00:31
60 kg
00:32
a = F/m
00:41
3. törvény: A kölcsönhatás törvénye
00:45
Az erők mindig párosával lépnek fel. Két test kölcsönhatása során mindkét testre egyező nagyságú, azonos hatásvonalú és egymással ellentétes irányú erő hat.
01:01
4. Törvény: Erőhatások függetlenségének elve
01:07
egy testre ható erő fölbontható tetszőlegesen sok erővé, amiknek vektori összege az eredeti erő.
01:12
f1
01:12
f2
01:13
Fe
01:14
F1 + F2 = Fe
01:18
Akg 2022-23 HIp Kupac Révész Balázs