Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική Freinet

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική Freinet

Published on 29 January 2019

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της παρουσίασης θα είστε σε θέση: Να αναφέρετε τους νέους ρόλους στους οποίους καλείται να ανταποκριθεί ο εκπαιδευτικός στα πλαίσια της παιδαγωγικής Freinet και να τους συσχετίζετε με συγκεκριμένες αρχές και τεχνικές που λαμβάν

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
VZ
Vivi Zangogianni
's Personal Gallery