Вікторія's Personal Gallery

Об'єкти бази даних

Об'єкти бази даних

Published on 9 May 2020

Презентація для вивчення нового матеріалу

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
ВД
Вікторія Депутат
Вікторія's Personal Gallery
Transcript
00:00
Об'єкти бази даних            Access
00:05
База даних (БД) – це сховище даних про деяку предметну область, організоване у вигляді спеціальної структури.  
00:05
Система керування базою даних (СКБД) – це програмне забезпечення для роботи з БД.                             Функції:            - пошук інформації в БД            - виконання нескладних розрахунків            - виведення звітів на друк            - редагування БД 
00:10
Об’єкти:таблиці;форми – діалогові вікна для введення і редагування даних;запити – звернення до бази даних для вибору                   потрібної інформації або зміни бази;звіти – документи для виведення на друк;макроси – засоби автоматизації роботи;модулі – додаткові процедури на мові Visual Basic. 
00:15
Tаблиці
00:20
Форми
00:25
Звіт
00:30
Запит