oNINija

oNINija

Published on 5 May 2021

Marjan Čakarević Marjan Čakarević objavio je pesničke knjige: Paragrad (1999), Sistem (2011), Jezik (2014), Sedam reči grada (2014) i Tkiva (2016). Priredio je tematski broj časopisa Gradac posvećen dendizmu (2013). Član je uredništva časopisa Polja. Živi

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
MC
Transcript
00:00
Kod mene je to
00:00
oNINija
00:05
NEUMORNO
00:05
Onin
00:07
NI-ja
00:09
oNINija
00:17
Gledajte deco šta čika radi
00:17
www.oNINija.com