Online Course [Copia]

Online Course [Copia]

Published on 24 April 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
Ortografia de les lletres B/V
00:08
S'escriu B
00:08
1- Davant de les lletres L/R
00:10
2-Quan en la mateixa família hi ha paraules amb P
00:13
3-Darrere de la M
00:20
S'escriu B
00:20
1. Davant de les lletres L i R
00:24
Poble
00:26
Amable
00:27
Blanc
00:28
Arbre
00:29
Pobre
00:36
S'escriu B
00:37
2. Darrere de la M
00:38
Ambulància
00:38
Ambulància
00:40
Embolicar
00:43
Exepte: Tramvia
00:52
S'escriu B
00:53
3. Quan én la mateixa família hi ha páranles amb P
00:55
Llop - lloba
01:00
Sap - saber
01:08
S'escriu V
01:08
1- En les terminacions dels verbs d'imperfet d'indicatiu.
01:11
2-Quan en la mateixa família hi ha paraules amb U.
01:13
3-Darrere de la N
01:20
S'escriu V
01:21
1. En les terminacions dels verbs d'imperfet d'indicatiu de la primera conjugació.
01:25
Cantar - Cantava
01:26
Arribar - arribava
01:37
S'escriu V
01:37
2. Quan én la mateixa família hi ha paraules amb U.
01:41
Blau - Blava
01:42
beu - bevia
01:43
Your Online course is available for the next:
01:43
12 DAYS
01:44
Tou - tova
01:49
Discover more courses at:
01:50
www.yourwebsite.com