Online Course [Copy] [Copy] [Copy]

Online Course [Copy] [Copy] [Copy]

Published on 29 May 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
РМ
Регіна Мусієнко
Регіна's Personal Gallery
Transcript
00:00
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ У 2 КЛАСІ
00:06
Актуальність даного дослідження визначається такими протиріччями:
00:06
–між державним зацікавленням у вихованні громадянина та недостатньою професійною підготовкою вчителів до цього процесу; –між безліччю наукових підходів до трактування громадянської компетентності та недостатньою розробленістю науково-методичного забезпечення процесу формування громадянської компетентності вчителів початкових класів для формування громадянської компетентності здобувачів початкової освіти; –між наявністю потенціалу педагогічного вузу для формування громадянської компетентності вчителів початкових класів для формування громадянської компетентності здобувачів початкової освіти та відсутністю оптимальних умов для його реалізації.
00:16
Мета дослідження – виявити, науково обґрунтувати умови формування громадянської компетентності здобувачів початкової освіти на уроках літературного читання в 2 класі та дослідно-експериментальним шляхом перевірити ефективність їх реалізації. Для досягнення сформульованої мети необхідно виконати наступні завдання: 1. З’ясувати сутність та визначення «громадянська компетентність» в психолого-педагогічній літературі. 2. Охарактеризувати особливості формування громадянської компетентності в процесі навчання. 3. Проаналізувати методичну систему формування громадянської компетентності молодших школярів. 4. Провести дослідно-експериментальне дослідження формування громадянської компетентності здобувачів початкової освіти. 5. Запропонувати модель формування громадянської компетентності здобувачів початкової освіти на уроках літературного читання в 2 класі. 6. Проаналізувати та інтерпретувати отримані дані проведеного емпіричного дослідження.
00:24
Об’єкт дослідження – процес формування громадянської компетентності здобувачів початкової освіти. Предмет дослідження – педагогічні умови, необхідні та достатні для формування громадянської компетентності здобувачів початкової освіти на уроках літературного читання в 2 класі.
00:31
Для досягнення сформульованої мети та вирішення поставлених завдань використовується комплекс наступних методів, що взаємодоповнюють один одного: – теоретичного дослідження: аналіз та синтез педагогічної літератури, контент-аналіз навчальних програм, навчальних посібників з «Педагогіки» та дисциплін гуманітарного циклу, нормативно-правових документів, державних освітніх стандартів, концепцій виховання студентів, моделювання; – емпіричного дослідження: експеримент, анкетування, бесіда, спостереження, аналіз діяльності здобувачів початкової освіти на уроках літературного читання в 2 класі, експертні оцінки; – методи математичної статистики обробки даних експерименту, якісний та кількісний аналіз результатів дослідження.