Online Course [copy]

Online Course [copy]

Published on 19 January 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
BB
Bazarragchaa Batdulam
Bazarragchaa's Personal Gallery
Transcript
00:00
Цахим хичээл бэлтгэх 
00:06
Та юу хийж сурах вэ?
00:06
1-Загвар татах
00:08
2-Зураг татах
00:11
3-Дуу оруулах
00:16
5 хоногийн дотор цахим хичээл бэлтгэх чадвараа хөгжүүлэх боломжтой.
00:18
Сургагч багш: Б.Батдулам
00:19
УБИС-ийн багш, Боловсрол судлалын докторант
00:24
Онлайн сургалт: 1.25-1.29
00:24
5 DAYS
00:30
Discover more courses at:
00:31
www.yourwebsite.com