Onze zorgwerking

Onze zorgwerking

Published on 2 November 2021
KS
Transcript
00:00
ONZE ZORGWERKING
00:02
PREVENTIEVE AANPAK voor al onze leerlingen op school
00:03
Warm klasklimaat, geschikte klasindeling, positieve bekrachtiging, uitdagende materialen, verschillende werkvormen, ...
00:08
BREDE BASISZORG door de leerkracht op de klasvloer
00:08
Verlengde instructie, differentiatie, remediëring, individuele ondersteuning, ander werk, ...
00:13
VERHOOGDE ZORG in kleine groepjes door het zorgteam
00:13
Specifieke ondersteuning afhankelijk van individuele noden...
00:18
maximale leerwinst voor elk kind
00:22
Basisschool Bevegem