Основи Python

Основи Python

Published on 9 May 2020

Python проста у використанні, та водночас повноцінна мова програмування, що надає набагато більше засобів для структурування і підтримки великих програм, ніж shell.

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:05
Філософія Python Красиве краще, ніж потворне Явне краще, ніж неявне Просте краще, ніж складне Складне краще, ніж заплутане Розріджене краще, ніж щільне Якщо реалізацію важко пояснити - ідея погана ! Якщо реалізацію легко пояснити — ідея, можливо, добра. Зустрівши двозначність, відкинь спокусу вгадати. Зараз краще, ніж ніколи.
00:25
Введення/виведення. Типи. Змінні
00:30
Функція print() - виведення даних на екран a, b = 25,16 print(a) print(‘a=’,a) print(‘a+b=’,a+b)
00:35
Типи даних
00:35
int - ціле число (a = 4)float - дійсне число (a = 4.25)str - символьний рядок (a = 'Hello!')bool - логічний тип даних (a = True)
00:40
Функція input() - введення даних з клавіатури
00:40
int(input()) 678 678
00:40
int(input(‘Введіть PIN-код: ‘)) 9999 9999
00:40
name = input(‘Введіть прізвище: ‘) Петров ‘Петров’ 
00:40
input() 678 ‘678’
00:40
тип str
00:40
тип int
00:40
float(input()) 678 678.0
00:40
тип float
00:40
Введення з коментарями 
00:40
Присвоювання значення змінній
00:47
Список математичних операторів
00:58
Список операторів порівняння
01:08
Розгалудження. Випадкові числа
01:14
Випадкові числа 
01:14
import random – імпорт вбудованого модуля(підготовка до використання випадкових чисел) 
01:14
import random random.random()
01:14
import random random.randint(1,10)
01:14
import random random.choise([1,10,3])
01:14
Генерація випадкового числа від 0 до 1
01:14
Генерація випадкового цілого числа від на заданому проміжку 
01:14
Випадковий вибір із переліченого в квадратних дужках значення
01:14
Кожну з команд виконайте декілька разів, щоб пересвідчитися, що значення відрізняються
01:19
Цикли
01:21
Цикл while
01:30
Послідовність, яка нас цікавить
01:30
Код, який ми хочемо виконати із кожним елементом
01:30
Оператор початку цикла For
01:30
Послідовність поточного елемента ітерації
01:36
Рядки. Списки