Osnovni elementi multimedijalnih sadržaja

Osnovni elementi multimedijalnih sadržaja

Published on 19 May 2020

a b c d e

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:01
Osnovni elementi multimedijalnihsadržaja
00:06
Multimedija-je kombinacija teksta, slike (pokretne ili nepokretne), zvuka, animacije, videaobjedinjenih putem računala.
00:12
Tekst
00:14
- skup simbola koji smišljeno uporabljeniodašiljaju nekakvu poruku.
00:15
-razmatra se u smislusadržaja informativneporuke.
00:21
Slika
00:22
- kao crtež ili fotografija, imaznačajnu ulogu u multimediji
00:23
-spada u statičke sadržaje, alidobar crtež ili fotografija može prezentirati poruku učinkovitijenego stotine riječi. 
00:31
Zvuk
00:32
-jedan od temeljnih elemenata multimedije, bilo da se rado o glasovnom ili instrumentalnom zapisu
00:40
Video
00:42
-niz slika načinjen i prezentiran posebnim uređajima,uz dodatak zvučnihsadržaja; kao film,najinteresantniji jedinamički multimedi-jski sadržaj.
00:51
Animacija
00:53
-skup slika ili crtežakoji se brzoizmjenjuju.
00:54
-ako se izmjenjujudovoljno brzo, dolazido kvalitetne optičkeiluzije kretanja 
01:03
Kraj