Zacarias's Personal Gallery

Part 1

Part 1

Published on 3 November 2020
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
ZE
Transcript
00:00
La revolució francesa
00:03
Canvi polític-social més important (1789-1799).
00:05
Produit a Europa A finals del segle XVIII
00:15
Els principis il·lustrats
00:19
Va aportar idees per a la burguesía per enfontrar-se amb: