part 1

part 1

Published on 12 March 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
El Crash del 29
00:07
Esdeveniment      complex
00:09
Diverses parts i aspectes
00:14
Col·lapse del mercat de valors i a la crisi econòmica
00:25
1.
00:27
Especulació:
00:30
1920
00:32
Borsa de Valors   de Nova York
00:35
Sense precedents
00:36
00:37
Augment en els preus   de les accions
00:41
Inversors
00:44
Accions
00:45
Guanys ràpids
00:48
Especulació generalitzada
00:51
INVERSORS:
00:53
El marge de crèdit
00:54
  Finançar les seves inversions
00:60
PRESTATS
01:02
El mercat de valors
01:06
L'especulació
01:12
  Accions per creixement no recolzat real a l'economia