PASSOS TECNOLÒGIC

PASSOS TECNOLÒGIC

Published on 17 March 2023

Passos tecnològics, per l'assignatura de tecnologia

DG
Transcript
00:00
procés
00:00
tecnològic
00:05
primer pas
00:06
Detectar el problema
00:12
SEGON PAS
00:14
buscar informció sobre el
00:16
problema i fer l'análisis
00:21
QUART PAS: L'idea del diseny
00:25
Cinquè pas: Planificar
00:26
Sisè pas: Construir i verificar
00:27
Setè pas: Realitzar memòria
00:31
I ja tindrem la solució
00:35
The End