PDR Tanıtım Videosu

PDR Tanıtım Videosu

Published on 30 December 2022

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Tanıtım Videosu

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
BY
Transcript
00:02
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
00:02
Bilgesu Yerlikaya
00:07
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
00:10
Rehberlik Bireyin kendini anlaması Problemlerini çözmesi Gerçekçi kararlar alması Kapasitelerini geliştirmesi Çevresine dengeli ve sağlıklı bir şekilde uyum sağlaması böylece kendini gerçekleştirmesi amacıyla uzman kişiler tarafından bireye yapılan psikolojik yardımlardır.
00:10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Nedir?
00:16
Bölümün amacı Bireylerin akademik, kariyer, kişisel ve sosyal gelişimlerini olumlu yönde etkilemek amacıyla eğitim kurumları başta olmak üzere, psikolojik danışma ve destek hizmetleri sunan birimlerde çalışacak psikolojik danışma profesyonelleri yetiştirmektir.
00:21
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde hem eğitim dersleri hem de psikoloji dersleri görülür. Eğitim alanında eğitime giriş, eğitim felsefesi, eğitim sosyolojisi, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, program geliştirme gibi dersler alınır. Psikoloji alanında ise; Psikolojik danışma ve rehberliğin esasları, psikolojiye giriş, sosyal psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik etiği, danışmanlık becerileri, grupla psikolojik danışma, kişilik kuramları gibi psikolojik danışma dersleri vardır.
00:21
00:26
Bilişim teknolojileri, inkılâp tarihi, Türk dili gibi zorunlu dersler de PDR programında yer alır. Bunların yanında ilgi alanlarınıza göre PDR ve psikoloji alanlarından aile danışmanlığı, ergen danışmanlığı, eğitim nörolojisi, mesleki danışmanlık, öğrenme psikolojisi gibi alabileceğiniz seçmeli derslerin yanında diğer fakültelerde yabancı dil, resim, müzik, tarih gibi birçok alandan çeşitli seçmeli dersler alabilirsiniz
00:31
PDR’nin bana göre avantaj sayılabilecek özelliği, ilgi ve yeteneğine göre ilerleyebileceğin ve kariyerini oluşturabileceğin alanların çok çeşitli olması. İsterseniz önce devlet kadrolarından başlayalım
00:37
Tabi ki öncelikle KPSS’ye girip rehber öğretmen olabilirsiniz. Rehber öğretmen olarak sadece okulda değil rehberlik ve araştırma merkezinde de çalışabilirsiniz.
00:41
Milli Eğitim Bakanlığı dışında devlet kadrosunda çalışabileceğiniz diğer kurumlara bakacak olursak , sosyal hizmet uzmanı veya psikolojik danışman olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında; pedagog, bilirkişi veya sosyal hizmet uzmanı olarak aile ve çocuk mahkemelerinde, pedagog veya sosyal hizmet uzmanı olarak cezaevlerinde; psikolojik danışman olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı çeşitli şubelerde çalışabilirsiniz.
00:49
PDR mezunlarının özel kurumlarda çalışabileceği alanlar çok çeşitlidir. Öncelikle özel okullar, kreşler, etüt merkezleri gibi özel öğretim kurumlarında psikolojik danışman/rehber öğretmen olabilirsiniz. PDR alanında özel sektörde rehber öğretmenlikten sonra en yaygın olanı, özel şirketlerin insan kaynakları ve eğitim departmanları. Psikolojik danışman olarak ,özel psikolojik danışma merkezleri ve psikoterapi merkezlerinde çalışabilirsiniz. Yine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde psikolojik danışman olabilirsiniz.
00:57
Eğitim danışmanlığı ve koçluk hizmeti sunan kurumlarda da çalışabilirsiniz. Bütün bunların ötesinde, akademik kariyer hedefliyorsanız üniversitelerin akademik kadrolarında görev alabilirsiniz. Yüksek lisansta uzmanlaşarak bambaşka bir alana da yönelebilirsiniz.
01:02
Type here
01:02
Oyun terapisi, müzik terapisi, aile danışmanlığı gibi çeşitli alanlardaki eğitimler aracılığıyla da uzmanlaşabilirsiniz. Ayrıca kendi danışmanlık merkezinizi de kurabilirsiniz.
01:08
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede çalışmasına bağlı olarak çalışmaların farklılık göstereceğini belirtmekle beraber rehber öğretmenin okulda yaptığı işleri bireysel düzeyde veya grup düzeyinde olmak üzere üç ana başlık altında değerlendirebiliriz: eğitsel rehberlik, kişisel ve sosyal rehberlik, mesleki rehberlik.
01:16
Eğitsel rehberlikte rehber öğretmen öğrencinin akademik yaşantısına yani derslerine ve sınavlarına yönelik hizmet sunar. Kişisel ve sosyal rehberlik, öğrencinin kişisel ve sosyal yaşantısına ait arkadaşlık ve aile ilişkileri, uyum becerileri, çatışma çözme becerileri, kişisel sorunlar gibi konuları kapsar. Mesleki rehberlikte ise öğrencinin bir üst eğitim kurumuna yerleşmesi ve kariyer hedefleri konularında rehberlik yapılır; ilgi ve yeteneklerin belirlenmesine yardımcı olma, okul gezileri, meslek ve bölüm tanıtımları gibi.
01:31
Rehberlik çalışmalarının bir diğer önemli kısmı psikososyal koruma, önlem ve krize müdahale ile ilgili çalışmalardır. Dezavantajlı grupların fazla olduğu okulda rehberlik faaliyetlerinin çoğu aslında bu çalışmalardan ibaret olabiliyor.
01:39
Öğrencilerin stres, travmatik yaşantılar ve kişisel-ailevi sorunlarına yönelik önleyici düzeyde çalışmalar yürütür veya kriz durumlarına yapılması gerekenleri uygularsınız.
01:47
Özel eğitim faaliyetleri de pastanın büyük dilimlerinden biridir. Destek eğitim odası, bireyselleştirilmiş eğitim planları, evde ve hastanede eğitim çalışmalarının takibini yaparsınız. Bu konularda öğretmen, idareci ve ailelere rehberlik edersiniz.