Phuong thuc thanh toan

Phuong thuc thanh toan

Published on 13 July 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:01
BẠN ĐANG DÙNG HÌNH THỨC
00:02
THANH TOÁN NÀO
00:02
CÓ TIỆN DỤNG ?
00:07
CHÚNG TA
00:08
CÙNG TÌM HIỂU
00:08
XEM CÁCH
00:09
APP CSKH
00:09
HỖ TRỢ
00:10
BẠN
00:12
TÔI MUỐN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN !!!
00:14
ok, mobile money
00:14
ok, mobile money
00:15
ok, mobile money
00:21
CẢM THẤY
00:22
CÁCH NÀO
00:22
PHÙ HỢP
00:23
CHO BẠN NHẤT
00:37
nào, tải và trải nghiệm
00:46
làm sao tôi có thể sử dụng các hình thức đó ...