Presentatie DA Economie

Presentatie DA Economie

Published on 14 November 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:02
Mensenrechten & kinderrechten
00:07
WAT ZIJN MENSEN- EN KINDERRECHTEN?
00:09
MENSENRECHTEN
00:10
RECHTEN EN VRIJHEDEN VOOR ALLE MENSEN, ONGEACHT HUN NATIONALITEIT, GESLACHT, AFKOMST, RAS, RELIGIE,...
00:15
KINDERRECHTEN
00:16
RECHTEN VOOR ALLE KINDEREN (-18), ONGEACHT WAAR JE VANDAAN KOMT, HOE JE ERUIT ZIET EN OF JE RIJK BENT OF ARM
00:22
Waarom bestaan er mensen- en kinderrechten?
00:25
Mensen- en kinderrechten zijn er om: te beschermen tegen macht van de staat te zorgen dat iedereen kan leven in menselijke waardigheid
00:35
In welk document staan de mensen- en kinderechten?
00:38
Mensenrechten: Universele verklaring van de rechten van de mens
00:38
Kinderrechten: Kinderrechtenverdrag
00:45
Gemaakt door Katrijn droogmans & Merijn Quik