Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint

Published on 3 April 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:02
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ
00:14
Постановка проблеми
00:15
На сучасному етапі Державні освітні програми передбачають докорінне реформування концептуальних засад освіти і спрямування зусиль на розкриття таланту і творчих здібностей молодого покоління (Закон України «Про освіту»», Національна доктрина розвитку освіти, Державний стандарт початкової освіти). 
00:21
складність і значущість  періода
00:27
Основні завдання авторського дослідження
00:38
Основні здобутки проведеного дослідження. 
00:39
визначення педагогічно обґрунтованого змісту освітньої діяльності; спеціальний добір форм, методів та засобів в процесі навчання і виховання; індивідуалізація та диференціація підготовки дітей з урахуванням їх пізнавальних інтересів; забезпечення розвитку інтересу першокласників до навчально-пізнавальної діяльності; особистісно орієнтований підхід до дітей у процесі підготовчої роботи та навчання у першому класі; співпраця батьків і педагогів в процесі ефективної підготовки дітей до навчанні в школі.
00:45
Дякую за Увагу!!!