Probeersel

Probeersel

Published on 1 December 2020
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
SF
Shama Frijters-Sewlal
Shama's Personal Gallery
Transcript
00:04
Collis & Moonen
00:07
Dounia, Jolanda & Shama
00:13
Wat houdt het model in?
00:15
- De mate van flexibiliteit & het doel van de activiteiten neemt een belangrijke plaats in bij dit model.
00:20
- Het U-model van Collis en Moonen is gebaseerd op een visie op de student als ‘bijdragend’ (‘ co- contributor’) dit houdt in dat de student bijdraagt in zowel de inhoud ( content) als aan het vormen van een learning community. Dit wordt gedaan op basis van eigen kennis en ervaring, die van andere, online informatie of uit de literatuur.
00:27
- Collis en Moonen hebben het over verschillende soorten activiteiten, die verschillen in flexibiliteit. dat wil zeggen in de mate waarin de student zelf kan bepalen waar en wanneer hij ze uitvoert. Ook verschillen ze in doel: meer kennisverwerving of meer kenniscreatie. Dit resulteert in een U als model voor de pedagogische aanpak.
00:37
De belangrijkste kenmerken van het flexibility-activity framework van Collins en Moonen (2001) zijn: • Collins en Moonen zien het onderwijs als het continue doorlopen van onderwijscycli die bestaan uit • ‘before’ activiteiten; • ‘during’ activiteiten; • ‘after’ activiteiten;